หจก.ศิลป์อุตสาหกรรมไทยหินอ่อน

บริการขัดลอกหน้าหินอ่อน - หินแกรนิต - หินขัด - หินสังเคราะห์ - กระเบื้อง และพื้นผิวทุกชนิด (พื้น/ผนัง/เคาเตอร์)

Service Quality

Long Experience/ Professional services

Home Services

Bangkok, Vicinity, and province

Cheap Price Goods

Standardized Goods/ Affordable Price

Our Services

Polishing the marble with a varnish coating

Polishing the granite with a glass coating

Polishing the terrazzo with a varnish coating

Polishing the cement

Polishing cleaning gravel, sand, or all kinds of surfaces

Polishing cleaning the tiles with a varnish coating

Polishing counter/wall on all surfaces.

Polishing the marble with a varnish coating

Polishing the granite with a glass coating

Polishing the terrazzo with a varnish coating

Polishing the cement

Polishing cleaning gravel, sand, or all kinds of surfaces

Polishing cleaning the tiles with a varnish coating

Polishing counter/wall on all surfaces.

Our Customer